header banner
Default

Bankalar için Bekleyen Provizyon Nedir?


Table of Contents

  Bekleyen provizyon, bankacılık, özellikle de kredi kartı kullanım terimlerinde biridir. Alışveriş sonrası, bankanın mobil uygulamasında ve kredi kartı kısmında karşımıza çıkar.

  Bekleyen Provizyon Ne Demek?

  Bekleyen provizyon, bir alışveriş esnasında kullanılan kredi kartının işlemler kısmında karşımıza çıkar. Bu durum aslında güvenlik amaçlıdır. Provizyonda bekleyen işlem, kredi kartından harcama yapılması dahilinde hesap ekstresine yansıma sürecidir. Bu süreç genellikle 1 gün sürer. Harcama tutarı provizyon sürecinden geçerek limitten düşürülür.

  Bankalarda Bekleyen Provizyon Ne Anlama Gelir?

  Banka uygulamalarında görülen bekleyen provizyon, post cihazından çekilen tutarın güvenirlilik ve limit bilgilerinden geçtikten sonra hesap kesimine uygulanmasıdır. Böylelikle önce post cihazının güvenilir bir alışverişe uygun olup olmadığı ve limit yeterliliği incelenir.

  Sources


  Article information

  Author: Dustin Flores

  Last Updated: 1704084003

  Views: 920

  Rating: 3.7 / 5 (76 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Dustin Flores

  Birthday: 2013-07-21

  Address: 50454 Melinda Fort, Jamestown, WI 80178

  Phone: +3574929945461694

  Job: Environmental Scientist

  Hobby: Magic Tricks, Survival Skills, Skiing, Bird Watching, Origami, Sculpting, Wine Tasting

  Introduction: My name is Dustin Flores, I am a unyielding, intrepid, unswerving, expert, brilliant, transparent, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.