header banner
Default

Als er geen toezicht is, verdienen wervingsbureaus miljoenen aan nieuwe donateurs voor goede doelen


Bij de werving van donateurs voor goede doelen blijven grote bedragen aan de strijkstok hangen van commerciële bureaus. Dat zeggen verschillende deskundigen tegen EenVandaag. De bureaus organiseren donateurswerving deur-aan-deur en in winkelstraten.

Een consument die voor een tientje per maand donateur wordt van een goed doel, is het eerste jaar alleen maar aan het betalen voor het commerciële bureau. Er komt dan nog geen euro terecht bij het goede doel. Pas na een jaar komt de maandelijkse donatie terecht bij het goede doel.

Bekijk ook

VIDEO: Wervingsbureaus en goede doelen - Paul Smeets bij EenVandaag - 28 maart 2022
Prof. Paul Smeets

Vermogen van 20 miljoen

VIDEO: Werven op straat door goede doel: irritant of efficiënt?
Kassa

EenVandaag vroeg onafhankelijk accountant Pieter-Jan Vermeulen de jaarcijfers van de grootste wervingsbureaus te bekijken. De eigenaren van Direct Result bijvoorbeeld hebben een vermogen van bijna 20 miljoen euro verworven, door hun activiteiten voor onder meer het Armoedefonds, Amnesty en SOS Kinderdorpen.

Hoewel ze ook commerciële klanten bedienen, vormen die de minderheid van hun omzet. "Als je ervan uitgaat dat dit met goede doelen is verdiend, dan vind ik dat wel exorbitant", zegt accountant Vermeulen.

Geen toezicht

VIDEO: Verkooptechnieken: sales gesprek tips
Expert Academy

Ook Pepperminds, Trust Marketing, Emolife en XS Direct hebben miljoenen op de balans. Het vermogen en inkomen van de eigenaren valt buiten het toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de instantie die de goede doelen controleert.

Een directeur van een goededoelenorganisatie is onderworpen aan een salarisplafond en mag niet meer verdienen dan 153.000 per jaar. Maar externe partijen mogen zelf bepalen hoeveel inkomen en vermogen hun medewerkers verdienen.

Werveringsbureaus laten geld aan de strijkstok hangen

Bekijk ook

VIDEO: The Easiest Way To Get Donors For Your Nonprofit Organization
iSynergy Digital Marketing Agency

No cure, no pay

VIDEO: CBF over verantwoord doneren, werving donateurs
CBF, Toezicht op goeddoen

Het komt vast bekend voor, studenten die mensen aanspreken bij supermarkten en in winkelstraten, of die bij de deur aanbellen. Het zijn geen vrijwilligers van de goede doelen, maar betaalde studenten die bonussen verdienen voor elke donateur die ze binnenhalen.

Ze werken voor gespecialiseerde bedrijven en die ontvangen gemiddeld 120 euro voor elke donateur die ze werven voor het goede doel. "Donateurs worden op no-cure-no-pay-basis doorverkocht aan goede doelen", zegt directeur Mathys van Abbe van Kinder.

'Systeem deugt niet'

VIDEO: 5 Tips to Become the BEST Salesperson - Grant Cardone
Grant Cardone

Kinder is een startup die de goededoelenwereld wil veranderen. Directeur Van Abbe noemt het tijd om het systeem op de schop te gooien: "Het systeem deugt niet en het toezicht ook niet. Goede doelen moeten tegenwoordig aan allerlei eisen voldoen."

"Er wordt scherp op gelet dat directeuren en managers geen exorbitante salarissen verdienen. Er mag niet te veel aan kantoorkosten worden besteed. Dat wordt allemaal bijgehouden. Maar voor het inschakelen van externe bedrijven geldt geen enkele regel. Dat is een strijkstok die nauwelijks wordt belicht."

Bekijk ook

VIDEO: How I Learned How To Sell ANYTHING | Door-To-Door Sales
Marketing Secrets

'Niet ethisch'

VIDEO: Ingezameld geld voor Xanthes rolstoelbusje opeens verdwenen
NOS Jeugdjournaal

"Fondsenwervers moeten rekening houden met de wensen en voorkeuren van donateurs", zegt de Stichting Donateursbelangen. "Transparantie met betrekking tot wat er netto van een donatie bij het goede doel terechtkomt, en de uiteindelijke impact die gerealiseerd wordt door het goede doel is voor iedere donateur belangrijk."

"Wij vinden wervingsbureaus die dat niet aan de donateur laten weten niet ethisch", laten ze weten.

'Transparantie belangrijk'

VIDEO: Verkooptechnieken: salesgesprek 15 tips - 😁❤️💪🏾
Thimo Sonius

Stichting Donateursbelangen vindt fondsenwervingsbureaus die niet aan de donateur laten weten wat er netto van een donatie bij het goede doel terechtkomt niet ethisch: "Een donateur heeft het recht om dat te weten."

De stichting zet zich in voor het versterken van het vertrouwen tussen gevers en goede doelen: "Via ethische en donateurgerichte fondsenwerving moeten fondsenwervers rekening houden met de wensen en voorkeuren van (individuele) donateurs. Transparantie is voor iedere donateur belangrijk."

Wervingsbureaus onder de loep

VIDEO: Sales Technieken aan de Telefoon
Thimo Sonius

Hoogleraar filantropie Paul Smeets aan de Universiteit van Maastricht vindt dat de commerciële wervingbureaus onder de loep moeten worden genomen: "We hebben niet voor niks de Balkenende-norm ingevoerd bij de goede doelen."

"Je zou ook naar die externe bureaus moeten kijken, want daar komt geld van donateurs terecht. De belangrijkste reden waarom mensen afhaken als donateur, is dat ze te vaak benaderd worden door goede doelen. Dat irriteert mensen ook in toenemende mate."

Bekijk ook

VIDEO: Verkooptechnieken uit de psychologie: 5 slimme sales tips #WGD 47
IMGemak

'Gangbare tarieven'

VIDEO: Is hond Nero de beste politiehond van Nederland?
NOS Jeugdjournaal

Mathys van Abbe: "Goede doelen zouden moeten nadenken hoe ze met hetzelfde geld meer kunnen bereiken. In plaats van steeds maar te jagen op meer geld van meer donateurs. En ze zouden mensen moeten stimuleren om rechtstreeks te geven zonder tussenpersonen."

Wervingsbureau Direct Result zegt desgevraagd 'niet excessief' te verdienen aan goede doelen en 'gangbare tarieven' te rekenen. "In Nederland schommelt het aandeel van de omzet afkomstig van commerciële partijen doorgaans tussen de 30 en 55 procent, het restant is afkomstig van omroepen, goede doelen, gemeenten, brancheverenigingen en vakbonden."

Vragen? Stel ze!

VIDEO: Prof Ronald Meester: ‘Omtzigt moet paar miljoen vrijmaken voor autopsie onderzoek naar oversterfte.’
Marianne Zwagerman - Dwarsnieuws

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.

Sources


Article information

Author: Christina Banks MD

Last Updated: 1702463642

Views: 938

Rating: 4.7 / 5 (111 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christina Banks MD

Birthday: 1989-01-22

Address: 70655 Dana Plaza Suite 126, West Carrieborough, NM 96383

Phone: +3795100622390490

Job: Market Research Analyst

Hobby: Swimming, Skydiving, Embroidery, Writing, Whiskey Distilling, Robotics, Puzzle Solving

Introduction: My name is Christina Banks MD, I am a venturesome, important, Precious, resolute, vibrant, receptive, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.